Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Ubezpieczenia ŚCP w Morawicy  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy  
Województwo
ŚWIĘTOKRZYSKIE  
Powiat
kielecki  
Ulica
ul. Spacerowa  
Numer budynku
5  
Data publikacji od
2017-11-20  
Data publikacji do
2018-02-01  
Termin składania ofert
2017-12-05 10:45  
Numer zgłoszenia
EZP-252-17/2017  

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest ubezpieczenia Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy.

 Zamówienie zostało podzielone na następujące części (pakiety):
 PAKIET I ubezpieczenia:  1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą 2. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia 3. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów 4. Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia 5. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji 6. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk
PAKIET II 1. Ubezpieczenia komunikacyjne: 1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 2. Ubezpieczenie Auto Casco 3. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu 4. Ubezpieczenia szyb.

Szczegółowe warunki zamówienia wraz z opisem przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej „SIWZ”.

W części załączniki zamieszczono: ogłoszenie oraz SIWZ wraz z załącznikami

Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert na dzień 07.12.2017r. - publikacja w dniu 30.11.2017r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500000062-N-2018 z dnia 02-01-2018 r.

Załączniki

  Ogłoszenie nr 618540.doc 85 KB (doc) szczegóły pobierz
  SIWZ plus załączn... 11 dobry.doc 19,38 MB (doc) szczegóły pobierz
  Sprostowanie.pdf 480,36 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja-zmiana-t...cia-ofert.pdf 924,89 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Odpowiedzi na pytania.pdf 3,45 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarcia ofert.doc 837,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Informacja o wyborze oferty.pdf 813,44 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o udzie...500000062.doc 45,5 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się