Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Ubezpieczenia ŚCP w Morawicy  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy  
Województwo
ŚWIĘTOKRZYSKIE  
Powiat
kielecki  
Ulica
ul. Spacerowa  
Numer budynku
5  
Data publikacji od
2017-11-20  
Data publikacji do
2018-02-01  
Termin składania ofert
2017-12-05 10:45  
Numer zgłoszenia
EZP-252-17/2017  

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest ubezpieczenia Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy.

 Zamówienie zostało podzielone na następujące części (pakiety):
 PAKIET I ubezpieczenia:  1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą 2. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia 3. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów 4. Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia 5. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji 6. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk
PAKIET II 1. Ubezpieczenia komunikacyjne: 1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 2. Ubezpieczenie Auto Casco 3. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu 4. Ubezpieczenia szyb.

Szczegółowe warunki zamówienia wraz z opisem przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej „SIWZ”.

W części załączniki zamieszczono: ogłoszenie oraz SIWZ wraz z załącznikami

Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert na dzień 07.12.2017r. - publikacja w dniu 30.11.2017r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500000062-N-2018 z dnia 02-01-2018 r.

Załączniki

  Ogłoszenie nr 618540.doc 85 KB (doc) szczegóły pobierz
  SIWZ plus załączn... 11 dobry.doc 19,38 MB (doc) szczegóły pobierz
  Sprostowanie.pdf 480,36 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja-zmiana-t...cia-ofert.pdf 924,89 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Odpowiedzi na pytania.pdf 3,45 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarcia ofert.doc 837,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Informacja o wyborze oferty.pdf 813,44 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o udzie...500000062.doc 45,5 KB (doc) szczegóły pobierz