Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Zakup i dostawa jaj kurzych.  
Przedmiot zamówienia
dostawa  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
0,00 PLN  
Ogłaszający
Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy, 26-026 Morawica, ul. Spacerowa 5  
Województwo
ŚWIĘTOKRZYSKIE  
Powiat
kielecki  
Ulica
ul. Spacerowa  
Numer budynku
5  
Data publikacji od
2017-06-20  
Data publikacji do
2018-01-01  
Termin składania ofert
2017-06-29 10:45  
Numer zgłoszenia
EZP-252-12/2017.  

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa jaj kurzych do Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy - Nr sprawy EZP-252-12/2017.

W części "ZAŁĄCZNIKI" kolejno zamieszczone zostały:

1.  Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod Nr 534590-N-2017 z dnia 20.06.2017r.

2. SIWZ - zamieszczono dnia 20.06.2017r.

3. Druk oferty - zamieszczono dnia 20.06.2017r.

4. Formularz asortymentowo-cenowy - zamieszczono dnia 20.06.2017r.

5. Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia - zamieszczono dnia 20.06.2017r. 

6. Oświadczenie wykonawcy dot. spełnienia warunków - zamieszczono dnia 20.06.2017r. 

7. Wzór umowy - zamieszczono dnia 20.06.2017r.

8. Informacje z otwarcia ofert - zamieszczono w dniu 29.06.2017r.

9. Druk oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - zamieszczono w dniu 29.06.2017r.

10. Informacja o wyborze nakorzystniejszej oferty - zamieszczono w dniu 11.07.2017r.

11. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nr 109230-2017 - publikacja 18.07.2017r.

Załączniki

  BZP_534590-N-2017.pdf 90,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ.pdf 236,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ-zal-1-druk-oferty.doc 60,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  SIWZ-zal-2-form-cenowy.doc 37,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  SIWZ-zal-3-osw-wykluczenia.doc 46 KB (doc) szczegóły pobierz
  SIWZ-zal-4-osw-spel-war.doc 49,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  SIWZ-zal-5-wzor-umowy.pdf 67,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja-otwarcie-ofert.pdf 824,53 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja-oswiadcz...a-kapital.doc 29 KB (doc) szczegóły pobierz
  Informacja-o-wyborz...ferty-str.pdf 781,36 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o udzie...017-07-18.pdf 1,69 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się