Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Odbiór i transport na wysypisko odpadów komunalnych ze Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy 26-026 Morawica ul. Spacerowa 5  
Województwo
ŚWIĘTOKRZYSKIE  
Powiat
kielecki  
Ulica
ul. Spacerowa  
Numer budynku
5  
Data publikacji od
2017-06-14  
Data publikacji do
2017-12-31  
Termin składania ofert
2017-06-26 10:45  
Numer zgłoszenia
EZP-252-13/2017  

 Przedmiotem zamówienia jest odbiór i transport na wysypisko odpadów komunalnych z terenu Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy przy ul. Spacerowej 5 opisanych w formularzu cenowym (załącznik Nr 2 do SIWZ) zgodnie z katalogiem odpadów, który jest załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r, poz. 1923 ze zmianami). Usługa obejmuje: wywóz odpadów komunalnych z terenu ŚCP w Morawicy w tym dostarczenie kontenerów przystosowanych do składowania odpadów komunalnych zmieszanych oraz dostarczenie kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów z tworzyw sztucznych oraz odpadów tekturowych opakowaniowych - odbiór i transport odpadów z terenu Zamawiającego do miejsca ich składowania, przekazanie odpadów do uprawnionego składowiska. 

Załączniki

  SIWZ.pdf 16,74 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal-1-form-oferty.doc 62,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal-2-formularz-cenowy.doc 42,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal-3-osw-podstawy-...kluczenia.doc 47 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal-4-osw-spelnienie-warunkow.doc 47 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal-5-wzor-umowy.pdf 4,18 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zamowieniu.pdf 116,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zmian...łoszenia.pdf 33,94 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o zmiani...łoszenia.pdf 556,8 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarcia ofert.pdf 781,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  oświadczenie o gru...pitalowej.doc 32 KB (doc) szczegóły pobierz
  Informacja o wyborze oferty.pdf 707,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ogloszenie-o-udziel...amowienia.pdf 848,46 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się