Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Zakup i dostawa leków, substancji recepturowych, środków opatrunkowych, pasków diagnostycznych, opatrunków specjalistycznych i środków pielęgnacyjnych  
Przedmiot zamówienia
Dostawa  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy, 26-026 Morawica, ul. Spacerowa 5  
Województwo
ŚWIĘTOKRZYSKIE  
Powiat
kielecki  
Ulica
ul. Spacerowa  
Numer budynku
5  
Data publikacji od
2017-06-13  
Data publikacji do
2018-01-11  
Termin składania ofert
2017-07-20 10:45  
Numer zgłoszenia
EZP-252-11/2017  

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków, substancji recepturowych, środków opatrunkowych, pasków diagnostycznych, opatrunków specjalistycznych i środków pielęgnacyjnych wg asortymentów określonych w formularzach asortymentowo-cenowych podzielonych na 12 pozycji i IX pakietów zgodnie z ilościami oraz parametrami opisanymi w załącznikach nr 2a-2j do niniejszej SIWZ.

Formularze asortymentowo-cenowe określają ilości jakie powinny być dostarczone w okresie 12 miesięcy od pierwszego dnia obowiązywania umowy. W części załączniki umieszczono 16 załączników.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w TED UE Nr 2017-111-224268 dnia 13-06-2017.

1. Odpowiedzi na zapytania nr 1 - publikacja 06-07-2017r

2. Odpowiedzi na zapytania nr 2 - publikacja 12-07-2017r

3. Otwarcie ofert - ceny przeznaczone w PAKIETACH- publikacja 21-07-2017r

4. Otwarcie ofert - ceny przeznaczone w POZYCJACH - publikacja 21-07-2017r

5. Zestawienie ofert z otwarcia w Pakietach - publikacja 21-07-2017r.

6. Zestawienie ofert z otwarcia w Pozycjach - publikacja 21-07-2017r.

7. Grupa kapitałowa /załącznik nr 5 do SIWZ/ - publikacja 21-07-2017r.

8. INFORMACJA O WYBORZE NAKORZYSTNIEJSZYCH OFERT - publikacja 23-08-2017r

9. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone w TED UE Nr 2017/S 183-376143 z dnia 23.09.2017r.

Załączniki

  Ogłoszenie o zam...4268-2017.pdf 292,03 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Umowa leki.pdf 3,75 MB (pdf) szczegóły pobierz
  druk oferty-załącznik Nr 1.doc 61,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Form asort-cen P 1.xls 42 KB (xls) szczegóły pobierz
  Form asort-cen P 2.xls 40 KB (xls) szczegóły pobierz
  Form asort-cen P 3.xls 22 KB (xls) szczegóły pobierz
  Form asort-cen P 4.doc 42 KB (doc) szczegóły pobierz
  Form asort-cen P 5.doc 38 KB (doc) szczegóły pobierz
  Form asort-cen P 6.xls 34 KB (xls) szczegóły pobierz
  Form asort-cen P 7.xls 32,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  Form asort-cen P 8.xls 22,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  Form asort-cen P 9.xls 24 KB (xls) szczegóły pobierz
  Form asort-cen POZYCJE.xls 17,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  Nowy- JEDZ- załąc...3 do SIWZ.doc 203,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wykaz minimalnej wa...ącznik 6.xls 38 KB (xls) szczegóły pobierz
  SIWZ.pdf 20,19 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Odpowiedzi 1 ...017-07-06.pdf 4,62 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Odpowiedzi na zapyt...017-07-12.pdf 647,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Otwarcie ofert.pdf 286,09 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zestawienie ofert z otwarcia.pdf 44,84 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zestawienie ofert POZYCJE.pdf 25,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Otwarcie ofert.pdf 286,09 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Otwarcie ofert POZYCJE.pdf 25,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zestawienie ofert POZYCJE.pdf 35,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zestawienie ofert z...a PAKIETY.pdf 44,84 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Grupa kapitałowa-z...znik Nr 6.doc 31 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wybor-ofert-str.pdf 3,42 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o udzie...25-376143.pdf 245,56 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się