Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych ze Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy.  
Przedmiot zamówienia
usługa  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
0,00 PLN  
Ogłaszający
Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy, 26-026 Morawica, ul. Spacerowa 5.  
Województwo
ŚWIĘTOKRZYSKIE  
Powiat
kielecki  
Ulica
ul. Spacerowa  
Numer budynku
5  
Data publikacji od
2017-04-28  
Data publikacji do
2018-01-09  
Termin składania ofert
2017-05-08 10:45  
Numer zgłoszenia
EZP-252-10/2017.  

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych ze Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy - Nr sprawy EZP-252-10/2017.

W części "ZAŁĄCZNIKI" kolejno zamieszczone zostały:

1.  Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod Nr 76513-2017 z dnia 28.04.2017r.

2.  SIWZ - zamieszczono dnia 28.04.2017r.

3.  Druk oferty - zamieszczono dnia 28.04.2017r.

4. Formularz asortymentowo-cenowy - zamieszczono dnia 28.04.2017r.

5. Oświadczenie wykonawcy dot. spełnienia warunków - zamieszczono dnia 28.04.2017r. 

6. Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia - zamieszczono dnia 28.04.2017r. 

7. Wzór umowy - zamieszczono dnia 28.04.2017r.

Informacja z otwarcia ofert - publikacja 08.05.2017r.

Informacja o grupie kapitałowej - publikacja 08.05.2017r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - zamieszczono w dniu 22.05.2017r.

Załączniki

  BZP_76513-2017.pdf 96,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ.pdf 17,34 MB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ-zal-1-form-oferty.doc 65,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  SIWZ-zal-2-form-cenowy.doc 45 KB (doc) szczegóły pobierz
  SIWZ-zal-3-osw-spel-war.doc 49 KB (doc) szczegóły pobierz
  SIWZ-zal-4-osw-wykl.doc 57 KB (doc) szczegóły pobierz
  SIWZ-zal-5-wzor-umowy.pdf 68,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Otwarcie ofert 2017-05-08.pdf 758,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja-oswiadcz...a-kapital.doc 28,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  informacja-o-wyborze_str.pdf 662,08 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się