Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Dostawa artykułów spożywczych i jajek  
Przedmiot zamówienia
Dostawa  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy, 26-026 Morawica, ul. Spacerowa 5  
Województwo
ŚWIĘTOKRZYSKIE  
Powiat
kielecki  
Ulica
ul. Spacerowa  
Numer budynku
5  
Data publikacji od
2017-04-27  
Data publikacji do
2017-12-31  
Termin składania ofert
2017-05-05 10:45  
Numer zgłoszenia
EZP-252-9/2017  

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych według asortymentów określonych w formularzach asortymentowo-cenowych podzielonych na 5 pakietów, zgodnie z ilościami oraz parametrami opisanymi w załącznikach Nr 2 a-e do niniejszej SIWZ.

Pakiet I - różne produkty spożywcze

Pakiet II - cukier

Pakiet III - mrożonki, ryby, przetwory

Pakiet IV - makarony

Pakiet V - jajka

Formularze asortymentowo-cenowe określają ilości jakie powinny być dostarczone w okresie 12 miesięcy od pierwszego dnia obowiazywania umowy.

W części załączniki umieszczono 12 załączników

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 75396 - 2017 z dnia 27-04-2017r

ZESTAW OFERT - publikacja 8.05.2017r

OTWARCIE OFERT - publikacja 8.05.2017r

GRUPA  KAPITAŁOWA  załącznik nr 6 -  publikacja 8.05.2017r

Informacja o wyborze ofert - publikacja 24.05.2017r

Informacja korygujaca o wyborze ofery na Pakiet Nr V - publikacja 29-05-2017r

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - publikacja 07-06-2017r

Załączniki

  SIWZ 27-04-2017.pdf 16,06 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Umowa 1.pdf 3,5 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Umowa 2.pdf 3,42 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie.pdf 6,67 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Oferta-załącznik Nr 1.doc 61,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  podstawy wykluczeni...znik Nr 3.doc 54 KB (doc) szczegóły pobierz
  Form-asort-cenowy P...t różne.xls 33,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  Form-asort-cenowy P-II-cukier.xls 17,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  Form-asort-cenowy P...mrożonki.xls 21,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  Form-asort-cenowy P...-makarony.xls 17,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  Form-asort-cenowy P-V-jajka.xls 17 KB (xls) szczegóły pobierz
  spełnienie warunk...znik Nr 4.doc 43,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zestawienie ofert 2017-05-08.pdf 1,44 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Otwarcie ofert 2017-05-08.pdf 709,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Grupa kapitałowa-z...znik Nr 6.doc 31 KB (doc) szczegóły pobierz
  Informacja o wyborze.pdf 2,08 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o wyborz...rygująca.pdf 712,41 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o udzieleniu.doc 92,5 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się