Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Dostawa artykułów spożywczych  
Przedmiot zamówienia
Dostawa  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy, 26-026 Morawica, ul. Spacerowa 5  
Województwo
ŚWIĘTOKRZYSKIE  
Powiat
kielecki  
Ulica
ul. Spacerowa  
Numer budynku
5  
Data publikacji od
2017-04-05  
Data publikacji do
2018-01-09  
Termin składania ofert
2017-04-13 10:45  
Numer zgłoszenia
EZP-262-7/2017  

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawę produktów spożywczych według asortymentu określonego w formularzu asortymentowo-cenowym, które stanowią załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamówienie zostało podzielone na pakiety: Pakiet nr I –  różne produkty spożywcze, Pakiet nr II -   cukier, Pakiet nr III –  mrożonki, ryby i przetwory, Pakiet nr IV –  makarony

Formularze asortymentowo-cenowe określają wartości oraz  ilość produktów, jaki powinny być dostarczone w okresie 12 miesięcy od pierwszego dnia obowiązywania umowy.

W części załączniki załączono 10 załączników.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 59263 - 2017 z dnia 05-04-2017r; 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA - publikacja 14-04-2017

Ogłoszenie o udzieleniu opublikowane w BZP Nr 80955-2017

Załączniki

  Ogłoszenie o zamó...017-04-05.pdf 6,42 MB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ.pdf 15,98 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Umowa spożywka.pdf 3,48 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Form-asort-cenowy P...t różne.xls 33 KB (xls) szczegóły pobierz
  Form-asort-cenowy P-II-cukier.xls 17,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  Form-asort-cenowy P...mrożonki.xls 21,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  Form-asort-cenowy P...-makarony.xls 17,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  Oferta-załącznik Nr 1.doc 60 KB (doc) szczegóły pobierz
  podstawy wykluczeni...znik Nr 3.doc 54,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  spełnienie warunk...znik Nr 4.doc 43,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Unieważnienie.pdf 582,39 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o udzieleniu.pdf 90,19 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się