Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Zakup i dostawa artykułów biurowych i papierniczych.  
Przedmiot zamówienia
dostawa  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
0,00 PLN  
Ogłaszający
Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy, 26-026 Morawica, ul. Spacerowa 5  
Województwo
ŚWIĘTOKRZYSKIE  
Powiat
kielecki  
Ulica
ul. Spacerowa  
Numer budynku
5  
Data publikacji od
2017-03-24  
Data publikacji do
2018-01-09  
Termin składania ofert
2017-04-03 10:45  
Numer zgłoszenia
EZP-252-6/2017  
Cpv
30192000-1 Wyroby biurowe
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa artykułów biurowych i papierniczych Nr sprawy EZP-252-6/2017  dla Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy.

W części "ZAŁĄCZNIKI" kolejno zamieszczone zostały:

1.  Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod Nr 50841-2017 z dnia 24.03.2017r.

2.  SIWZ - zamieszczono dnia 24.03.2017r.

3.  Druk oferty - zamieszczono dnia 24.03.2017r.

4. Formularz asortymentowo-cenowy - zamieszczono dnia 24.03.2017r.

5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zamieszczono dnia 24.03.2017r. 

6. Oświadczenie wykonawcy dot. spełnienia warunków - zamieszczono dnia 24.03.2017r. 

7. Wzór umowy - zamieszczono dnia 24.03.2017r.

8. Informacja z otwarcia ofert - zamieszczono w dniu 03.04.2017r.

9. Druk listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej - zamieszczono w dniu

   03.04.2017r.

10. Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert - zamieszczono w dniu 13.04.2017.

11. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - zamieszczono w dniu 21.04.2017r.

Załączniki

  BZP_50841-2017.pdf 92,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ.pdf 270,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ-zal-1_druk-oferty.doc 65,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  SIWZ-zal-2_form-cenowy.doc 248 KB (doc) szczegóły pobierz
  SIWZ-zal-3_oswiad-p...kluczenia.doc 60 KB (doc) szczegóły pobierz
  SIWZ-zal-4_spelnien...-warunkow.doc 50 KB (doc) szczegóły pobierz
  SIWZ-zal-5_wzor-umowy.pdf 47,93 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja-otwarcie...3-04-2017.pdf 749,33 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja-oswiadcz...3-04-2017.doc 28 KB (doc) szczegóły pobierz
  informacja-o-wyborze_str.pdf 707,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  BZP_70846-2017-udziel.pdf 53,09 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się