Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Dostawa mięsa i podrobów  
Przedmiot zamówienia
Dostawa  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy, 26-026 Morawica, ul. Spacerowa 5  
Województwo
ŚWIĘTOKRZYSKIE  
Powiat
kielecki  
Ulica
ul. Spacerowa  
Numer budynku
5  
Data publikacji od
2018-10-16  
Data publikacji do
2019-01-01  
Termin składania ofert
2018-10-25 10:45  
Numer zgłoszenia
EZP-252-19/2018  

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem  zamówienia jest dostawa mięsa i podrobów dla Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy, zgodnie z ilościami oraz parametrami opisanymi w formularzu asortymentowo-cenowym, który stanowi załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W części załączniki zamieszczono 7 załączników.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w BZP pod Nr 636595-N-2018 z dnia 16-10-2018r.

OTWARCIE OFERT - publikacja 26-10-2018r

Informacja o wyborze oferty - publikacja 07-11-2018r

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - publikacja 20-11-2018r

Załączniki

  Ogłoszenie 2018-10-16.pdf 9,32 MB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ 2018-10-16.pdf 17,12 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Umowa 2018-10-16.pdf 3,06 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał 1-oferta druk Nowy.doc 59,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał 2-formularz-cenowy.doc 54 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał 3-podstawy wykluczenia.doc 46,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał 4-spełmienie warunku.doc 46,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Otwarcie ofert 2018-10-26.pdf 784,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał 6-grupa kapitałowa.doc 31 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wybór oferty 2018-11-07.pdf 693,81 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o udzie...500276667.pdf 75,73 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się