Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Dostawa wędlin i drobiu  
Przedmiot zamówienia
Dostawa  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy, 26-026 Morawica, ul. Spacerowa 5  
Województwo
ŚWIĘTOKRZYSKIE  
Powiat
kielecki  
Ulica
ul. Spacerowa  
Numer budynku
5  
Data publikacji od
2018-10-08  
Data publikacji do
2018-12-31  
Termin składania ofert
2018-10-16 10:45  
Numer zgłoszenia
EZP-252-18/2018  
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wędlin i drobiu według asortymentów określonych w formularzach asortymentowo-cenowych podzielonych na 2 pakiety, zgodnie z ilościami oraz parametrami opisanymi w załączniku Nr 2a i 2b do niniejszej SIWZ.
  2. Formularz asortymentowo-cenowy określa ilości produktu jakie powinny być dostarczone w okresie 12 miesięcy od pierwszego dnia obowiązywania umowy.
  3. Ogłoszenie opublikowane w BZP pod Nr633013-N-2018 z dnia 08.10.2018r
  4. Załączników 8.
  5. Otwarcie ofert - publikacja 16-10-2018
  6. Grupa kapitałowa załącznik - publikacja 16-10-2018
  7. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - publikacja 26-10-2018r
  8. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - publikacja 09.11.2018

Załączniki

  Ogłoszenie.pdf 106,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ 2018-10-08.pdf 18,05 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Umowa 2018-10-08.pdf 2,96 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal 1 oferta druk.doc 62,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal 2a form-cen-P I wędliny.doc 57,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal 2b form-cen-P II drób.doc 41 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal 3 podstawy wykluczenia.doc 45 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal 4 spełnienie warunków.doc 43 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal 1 oferta druk NOWY.doc 62 KB (doc) szczegóły pobierz
  Otwarcie ofert 20181016.pdf 782,59 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal 6 Grupa kapitałowa.doc 31 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wybór oferty 2018-10-26.pdf 708,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o udzieleniu.pdf 70,79 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się