Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Dostawa leków, środków opatrunkowych i pasków diagnostycznych.  
Przedmiot zamówienia
Dostawy  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy.  
Województwo
ŚWIĘTOKRZYSKIE  
Powiat
kielecki  
Ulica
ul. Spacerowa  
Numer budynku
5  
Data publikacji od
2018-07-17  
Data publikacji do
2018-12-31  
Termin składania ofert
2018-08-20 10:45  
Numer zgłoszenia
EZP-252-17/2018  
Cpv
33600000-6 Produkty farmaceutyczne
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków, środków opatrunkowych i pasków diagnostycznych zgodnie z ilościami oraz parametrami opisanymi w formularzach asortymentowo-cenowych, które stanowią załącznik Nr 2 do SIWZ.

Zamówienie zostało podzielone na 22 części w tym:  

   POZYCJE – 14 pozycji

   PAKIETY - od Nr I do Nr VIII

W części załączniki zamieszczono w dniu 17.07.2018r. ogłoszenie oraz SIWZ z załącznikami.

Ogłoszenie UE sprostowanie zamieszczono w dniu 18.07.2018r.

Załączniki

  Ogloszenie-309748-UE.pdf 237,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ.pdf 23,35 MB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ-zal-1-druk-oferty.doc 77 KB (doc) szczegóły pobierz
  SIWZ-zal-2-form-cenowe.xls 95 KB (xls) szczegóły pobierz
  SIWZ-zal-3-JEDZ.doc 210 KB (doc) szczegóły pobierz
  SIWZ-zal-4-wzor-umowy.pdf 52,03 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogloszenie-311831-U...ostowanie.pdf 66,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Odpowiedzi na pytania.pdf 8,35 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 2 do...iet nr VI.doc 41,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  sprostowanie.pdf 524,09 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zmianie.pdf 62,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarcia ofert.pdf 1,71 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Oświadczenie dot. ...tałowych.doc 35 KB (doc) szczegóły pobierz
  Sprostowanie do inf...cia ofert.pdf 543,35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o wyborze oferty.pdf 3,96 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o udzie...mówienia.pdf 247 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się