Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy.  
Przedmiot zamówienia
usługa  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
0,00 PLN  
Ogłaszający
Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy, 26-026 Morawica, ul. Spacerowa 5  
Województwo
ŚWIĘTOKRZYSKIE  
Powiat
kielecki  
Ulica
ul. Spacerowa  
Numer budynku
5  
Data publikacji od
2018-06-14  
Data publikacji do
2018-12-31  
Termin składania ofert
2018-06-22 10:45  
Numer zgłoszenia
EZP-252-15/2018  
Cpv
90511000-2 Usługi wywozu odpadów
90512000-9 Usługi transportu odpadów
 

Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy według kodów i ilości określonych w formularzu asortymentowo-cenowym, który stanowi załącznik Nr  2 do SIWZ.

W części załączniki zamieszczono:

1. Ogłoszenie BZP nr 573248-N-2018 - publikacja w dniu 14.06.2018r. 

2. SIWZ - publikacja w dniu 14.06.2018r.

3. SIWZ-zal-1-druk-oferty - publikacja w dniu 14.06.2018r.

4. SIWZ-zal-2-formularz-asortymentowo-cenowy - publikacja w dniu 14.06.2018r.

5. SIWZ-zal-3-oświadczenie-wykluczenia - publikacja w dniu 14.06.2018r.

6. SIWZ-zal-4-oświadczenie-spel-warunków - publikacja w dniu 14.06.2018r.

7. SIWZ-zal-5-wzor-umowy - publikacja w dniu 14.06.2018r.

8. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - zamieszczono w dniu 25.06.2018r.

9. Druk oświadczenia o prznależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej -

    zamieszczono w dniu 25.06.2018r.

10. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - zamieszczono w dniu

     05.07.2018r.

11. INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - zamieszczono w dniu 13.07.2018r.

 

Załączniki

  BZP_ 573248-N-2018-str-tabl.pdf 90,87 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ.pdf 281,4 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ-zal-1-form-oferty.doc 69 KB (doc) szczegóły pobierz
  SIWZ-zal-2-formularz-cenowy.doc 49 KB (doc) szczegóły pobierz
  SIWZ-zal-3-osw-wykluczenia.doc 48,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  SIWZ-zal-4-osw-spel-warunk.doc 50 KB (doc) szczegóły pobierz
  SIWZ-zal-5-wzor-umowy.pdf 65,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarcia oferty.pdf 767,44 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Oświadczenie o gru...tałowych.doc 33,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  informacja-o-wyborze_str.pdf 681,44 KB (pdf) szczegóły pobierz
  BZP_500164492-N-2018-udziel.pdf 43,84 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się