Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Dostawa mrożonych artykułów spożywczych do Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy  
Przedmiot zamówienia
Dostawa  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy, 26-026 Morawica, ul. Spacerowa 5  
Województwo
ŚWIĘTOKRZYSKIE  
Powiat
kielecki  
Ulica
ul. Spacerowa  
Numer budynku
5  
Data publikacji od
2018-06-12  
Data publikacji do
2018-12-31  
Termin składania ofert
2018-06-20 10:45  
Numer zgłoszenia
EZP-252-16/2018  

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mrożonych artykułów spożywczych według asortymentu określonego w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ.

Formularz asortymentowo-cenowy określa ilości produktu jakie powinny być dostarczone w okresie od pierwszego dnia obowiązywania umowy do ostatniego dnia jej obowiązywania tj. do dnia 04.06.2019 r.

INORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - zamieszczono w dniu 06.07.2018r.

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - zamieszczono w dniu 18.07.2018r.

 

Załączniki

  Ogloszenie nr 571804-N-2018.pdf 6,83 MB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ.pdf 574,51 KB (pdf) szczegóły pobierz
  druk-oferty.doc 62,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Formularz asortymen...wo-cenowy.xls 22 KB (xls) szczegóły pobierz
  oświadczenie-podst...kluczenia.doc 47 KB (doc) szczegóły pobierz
  oświadczenie-speln...-warunkow.doc 47,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wzór umowy.DOC.pdf 72,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarcia ofert.pdf 872,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Oświadczenie dot. ...italowych.doc 32,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  informacja-o-wyborze_str.pdf 818,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  BZP_500168846-N-2018-udziel.pdf 63 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się