Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych ze Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy.  
Przedmiot zamówienia
usługa  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
0,00 PLN  
Ogłaszający
Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy, 26-026 Morawica, ul. Spacerowa 5.  
Województwo
ŚWIĘTOKRZYSKIE  
Powiat
kielecki  
Ulica
ul. Spacerowa  
Numer budynku
5  
Data publikacji od
2018-04-30  
Data publikacji do
2018-12-31  
Termin składania ofert
2018-05-08 10:45  
Numer zgłoszenia
EZP-252-13/2018  

Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych ze Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy według kodów i ilości określonych w formularzu asortymentowo-cenowym, który stanowi załącznik Nr  2 do SIWZ.

W części załączniki zamieszczono:

1. Ogłoszenie BZP nr 552691-N-2018 - publikacja w dniu 30.04.2018r. 

2. SIWZ - publikacja w dniu 30.04.2018r.

3. SIWZ-zal-1-druk-oferty - publikacja w dniu 30.04.2018r.

4. SIWZ-zal-2-formularz-asortymentowo-cenowy - publikacja w dniu 30.04.2018r.

5. SIWZ-zal-3-oświadczenie-spel-warunków - publikacja w dniu 30.04.2018r.

6. SIWZ-zal-4-oświadczenie-wykluczenia - publikacja w dniu 30.04.2018r.

7. SIWZ-zal-5-wzor-umowy - publikacja w dniu 30.04.2018r.

8. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - zamieszczono w dniu 08.05.2018r.

9. Druk oświadczenia o prznależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

    - zamieszczono w dniu 08.05.2018r.

10. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - zamieszczono w dniu

     18.05.2018r.

11. INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - zamieszczono w dniu 29.05.2018r.

Załączniki

  BZP_552691-N-2018_str-tabl.pdf 89,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ.pdf 436,68 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ-zal-1-form-oferty.doc 66 KB (doc) szczegóły pobierz
  SIWZ-zal-2-form-cenowy.doc 45,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  SIWZ-zal-3-osw-spel-warunk.doc 50 KB (doc) szczegóły pobierz
  SIWZ-zal-4-osw-wykluczenia.doc 48,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  SIWZ-zal-5-wzor-umowy.pdf 70,22 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja-otwarcie-ofert_str.pdf 735,39 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja-oswiadcz...a-kapital.doc 28,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  informacja-o-wyborze_str.pdf 629,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  BZP_500119976-N-2018-udziel.pdf 69,67 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się