Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Dostawa środków czystościowych  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy  
Województwo
ŚWIĘTOKRZYSKIE  
Powiat
kielecki  
Ulica
ul. Spacerowa  
Numer budynku
5  
Data publikacji od
2018-04-17  
Data publikacji do
2018-07-02  
Termin składania ofert
2018-04-27 10:45  
Numer zgłoszenia
EZP-252-12/2018  

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest zakup i dostawa  środków  czystościowych, myjących  i środków do zmywarek  - zgodnie z asortymentem i ilościami oraz parametrami opisanymi w załączniku do niniejszej specyfikacji.

Zamówienie zostało podzielone na  następujące części (pakiety) :

  Pakiet I –  profesjonalne środki czystościowe                                         

  Pakiet II –  preparaty do mycia i czyszczenia            

  Pakiet III – środki do zmywarek      

w części załączniki zamieszczono: ogłoszenie oraz SIWZ wraz z załącznikami

Załączniki

  (Ogłoszenie nr 546121).pdf 88,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ.pdf 16,76 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał 1 do SIWZ druk-oferty.doc 61,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. 2 do SIWZ for...ze cenowe.doc 157,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. 3 do SIWZ oś...kluczenia.doc 47 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. 4 do SIWZ oś...warunków.doc 47,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. 5 do SIWZ wz...umowy P-1.pdf 69,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał. 6 do SIWZ wz...wy P-2 i3.pdf 64,36 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zmiana w SIWZ.pdf 557,41 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Odpowiedzi na pytania.pdf 2,45 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarcia.pdf 1,02 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Oświadczenie dot. ...tałowych.doc 35 KB (doc) szczegóły pobierz
  Informacja o wyborze ofert.pdf 1,21 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o udzi...mówienia.doc 47,5 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się