Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Dzierżawa analizatora immunochemicznego z dostawą testów immunochemicznych  
Przedmiot zamówienia
Dostawa  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy, 26-026 Morawica, ul. Spacerowa 5  
Województwo
ŚWIĘTOKRZYSKIE  
Powiat
kielecki  
Ulica
ul. Spacerowa  
Numer budynku
5  
Data publikacji od
2018-04-16  
Data publikacji do
2018-12-31  
Termin składania ofert
2018-04-24 10:45  
Numer zgłoszenia
EZP-252-11/2018  

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest dzierżawa analizatora immunochemicznego z dostawą testów immunochemicznych zgodnie z ilościami i parametrami opisanymi w formularzach asortymentowo-cenowych, które stanowią załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W części załączniki załączono 9 załączników.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w UZP pod Nr 545212-N-2018 z dnia 16-04-2018r

Odpowiedzi na zapytania - publikacja 20-04-2018r

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - publikacja 20-04-2018r

Nowe wymagania eksploatacyjno-techniczne dotyczące analizatora immunochemicznego - publikacja 20-04-2018r

NOWY WZÓR UMOWY NA ODCZYNIKI w paragrafiie 3 ustęp 11 - publikacja 20-04-2018

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - publikacja 08-05-2018

Informacja z otwarcia ofert - publikacja 25-04-2018r

Grupa kapitałowa załącznik - publikacja 25-04-2018r

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -publikacja 21-05-2018

Załączniki

  Ogłoszenie o zamó...018-04-16.pdf 6,28 MB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ 2018-04-16.pdf 16,46 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal 1druk-oferty.doc 79,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal 2 formularze-asort-cen.doc 72 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal 3 podstawy wykluczenia.doc 44,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal 4 spełnienie warunków.doc 43,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal 5 wymag tech-jakościowe.doc 40,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal 6 wzor-umowy-dzierzawa.DOC 75,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal 7 wzor-umowy-odczynniki.doc 79 KB (doc) szczegóły pobierz
  Odpowiedzi na zapyt...018-04-20.pdf 1,23 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie nr 5000...łoszenia.doc 25 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal 5 wymag tech-ja...cioweNOWY.doc 41 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal 7 wzor-umowy-od...nnikiNOWA.doc 79,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Otwarcie ofert 2018-04-25.pdf 780,8 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal 8 Grupa kapitałowa.doc 31 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wybór oferty 2018-05-08.pdf 714,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o udzie...500111872.doc 38,5 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się