Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Dzierżawa analizatora immunochemicznego z dostawą testów immunochemicznych  
Przedmiot zamówienia
Dostawa  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy, 26-026 Morawica, ul. Spacerowa 5  
Województwo
ŚWIĘTOKRZYSKIE  
Powiat
kielecki  
Ulica
ul. Spacerowa  
Numer budynku
5  
Data publikacji od
2018-04-16  
Data publikacji do
2018-12-31  
Termin składania ofert
2018-04-24 10:45  
Numer zgłoszenia
EZP-252-11/2018  

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest dzierżawa analizatora immunochemicznego z dostawą testów immunochemicznych zgodnie z ilościami i parametrami opisanymi w formularzach asortymentowo-cenowych, które stanowią załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W części załączniki załączono 9 załączników.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w UZP pod Nr 545212-N-2018 z dnia 16-04-2018r

Odpowiedzi na zapytania - publikacja 20-04-2018r

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - publikacja 20-04-2018r

Nowe wymagania eksploatacyjno-techniczne dotyczące analizatora immunochemicznego - publikacja 20-04-2018r

NOWY WZÓR UMOWY NA ODCZYNIKI w paragrafiie 3 ustęp 11 - publikacja 20-04-2018

Załączniki

  Ogłoszenie o zamó...018-04-16.pdf 6,28 MB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ 2018-04-16.pdf 16,46 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal 1druk-oferty.doc 79,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal 2 formularze-asort-cen.doc 72 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal 3 podstawy wykluczenia.doc 44,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal 4 spełnienie warunków.doc 43,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal 5 wymag tech-jakościowe.doc 40,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal 6 wzor-umowy-dzierzawa.DOC 75,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal 7 wzor-umowy-odczynniki.doc 79 KB (doc) szczegóły pobierz
  Odpowiedzi na zapyt...018-04-20.pdf 1,23 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie nr 5000...łoszenia.doc 25 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal 5 wymag tech-ja...cioweNOWY.doc 41 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal 7 wzor-umowy-od...nnikiNOWA.doc 79,5 KB (doc) szczegóły pobierz