Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Dostawa mięsa i podrobów.  
Przedmiot zamówienia
dostawy  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
0,00 PLN  
Ogłaszający
Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy, 26-026 Morawica, ul. Spacerowa 5.  
Województwo
ŚWIĘTOKRZYSKIE  
Powiat
kielecki  
Ulica
ul. Spacerowa  
Numer budynku
5  
Data publikacji od
2018-03-19  
Data publikacji do
2018-12-31  
Termin składania ofert
2018-03-27 10:45  
Numer zgłoszenia
EZP-252-8/2018  
Cpv
15110000-2 Mięso
 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mięsa i podrobów do Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy według asortymentów i ilości określonych w formularzu asortymentowo-cenowym, który stanowi załącznik Nr  2 do SIWZ.

W części załączniki zamieszczono:

1. Ogłoszenie BZP nr 533178-N-2018 - publikacja w dniu 19.03.2018r. 

2. SIWZ - publikacja w dniu 19.03.2018r.

3. SIWZ-zal-1-druk-oferty - publikacja w dniu 19.03.2018r.

4. SIWZ-zal-2-formularz-asortymentowo-cenowy - publikacja w dniu 19.03.2018r.

5. SIWZ-zal-3-oświadczenie-wykluczenia - publikacja w dniu 19.03.2018r.

6. SIWZ-zal-4-oświadczenie-spel-warunków - publikacja w dniu 19.03.2018r.

7. SIWZ-zal-5-wzor-umowy - publikacja w dniu 19.03.2018r.

8. INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT - zamieszczono w dniu 27.03.2018r.

9. Druk oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy

    kapitałowej - zamieszczono w dniu 27.03.2018r.

10. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - zamieszczono w dniu            

     09.04.2018r.

11. INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - zamieszczono w dniu 19.04.2018r.

Załączniki

  BZP_533178-N-2018-str.pdf 88,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ.pdf 407,99 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ-zal-1-oferta druk.doc 63,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  SIWZ-zal-2-formularz-cenowy.doc 58,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  SIWZ-zal-3-osw-wykluczenia.doc 48,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  SIWZ-zal-4-osw-spel-warunk.doc 49,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  SIWZ-zal-5-wzor-umowy.pdf 64,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja-otwarcie-ofert.pdf 787,73 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja-oswiadcz...a-kapital.doc 29 KB (doc) szczegóły pobierz
  Informacja-wybor-oferty-str.pdf 740,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  BZP_500085935-N-201...dziel-str.pdf 44,31 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się