Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Dzierżawa analizatora jonoselektywnego wraz z dostawą odczynników  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy  
Województwo
ŚWIĘTOKRZYSKIE  
Powiat
kielecki  
Ulica
ul. Spacerowa  
Numer budynku
5  
Data publikacji od
2018-02-23  
Data publikacji do
2018-05-17  
Termin składania ofert
2018-03-05 10:45  
Numer zgłoszenia
EZP-252-4/2018  

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest Dzierżawa analizatora jonoselektywnego wraz z dostawą odczynników opisanych w formularzach asortymentowo-cenowych, które stanowią załączniki do niniejszej SIWZ.

w części załączniki zamieszczono: ogłoszenie oraz SIWZ wraz z załącznikami

Załączniki

  (Ogłoszenie nr 522207).pdf 83,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ.pdf 15,61 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal 1druk-oferty.doc 78,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal 2 formularze-asort-cen.doc 66 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal 3 ośw. braku p...kluczenia.doc 47 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal 4 ośw. spełni...warunków.doc 47,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal 5 wymag tech.-jakościowe.doc 44,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal 6 wzor-umowy-dzierzawa.pdf 64,8 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal 7 wzor-umowy-odczynniki.pdf 72,7 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Odpowiedzi na pytania.pdf 659,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarcia ofert.pdf 737,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Oświadczenie dot. ...tałowych.doc 35 KB (doc) szczegóły pobierz
  Informacja o wyborze oferty.pdf 649,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o udzie...500065809.doc 37 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się