Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku  
Przedmiot zamówienia
Dostawa  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy, 26-026 Morawica, ul. Spacerowa 5  
Województwo
ŚWIĘTOKRZYSKIE  
Powiat
kielecki  
Ulica
ul. Spacerowa  
Numer budynku
5  
Data publikacji od
2018-02-09  
Data publikacji do
2018-12-31  
Termin składania ofert
2018-02-20 10:45  
Numer zgłoszenia
EZP-252-1/208  

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy, zgodnie z ilościami oraz parametrami opisanymi w formularzach asortymentowo-cenowych, które stanowią załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamówienie zostało podzielone na pakiety I-IX.

W części ZAŁĄCZNIKI zamieszczono 15 załączników.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w BZP pod Nr 516370-N-2018 z dnia 9-02-2018roku

ZMIANA TERMINU - publikacja 15-02-2018

Odpowiedzi na zapytania - publikacja 16-02-2018

Zestawienie ofert - publikacja 22-02-1018

Grupa kapitałowa -druk - publikacja 22-02-2018

Otwarcie ofert - publikacja 22-02-2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - publikacja 03-04-2018

Załączniki

  Ogłoszenie 2018-02-09.pdf 10,34 MB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ 2018-02-09.pdf 17,88 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Umowa 2018-02-09.pdf 2,12 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Form-cen-PI-system.doc 62 KB (doc) szczegóły pobierz
  Form-cen-PII-igly.doc 185,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Form-cen-PIII-testy.doc 34,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Form-cen-PIV-leko.doc 31 KB (doc) szczegóły pobierz
  Form-cen-PV-sprzęt.doc 170 KB (doc) szczegóły pobierz
  Form-cen-PVI-ustniki.doc 34 KB (doc) szczegóły pobierz
  Form-cen-PVII-pieluchy.doc 48,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Form-cen-PVIII-kaczki.doc 46,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Form-cen-PIX-rekawiczki.doc 62 KB (doc) szczegóły pobierz
  Oferta druk- załą...1 do SIWZ.doc 65,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Podstawy wykluczenia-zał. 3.doc 45 KB (doc) szczegóły pobierz
  spełnienie warunk...znik Nr 4.doc 43,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zmiana terminu 2018-02-15.pdf 575,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Odpowiedzi na zapytania.doc 883 KB (doc) szczegóły pobierz
  Form-cen-PI-systemNOWY.doc 60,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Form-cen-PV-sprzętNOWY.doc 170 KB (doc) szczegóły pobierz
  Form-cen-PVIII-kaczkiNOWY.doc 46 KB (doc) szczegóły pobierz
  Form-cen-PIX-rekawiczkiNOWY.doc 63 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wzór umowy nowy 2018-02-16.pdf 2,08 MB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ NOWA 16-02-2018.pdf 18,01 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zestawienie ofert 2018-02-22.pdf 613,03 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Grupa kapitałowa-z...znik Nr 6.doc 31 KB (doc) szczegóły pobierz
  Otwarcie ofert 2018-02-22.pdf 739,03 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zmian...łoszenia.pdf 413,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o wyborze ofert.pdf 1,43 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o udzie...018-04-03.pdf 2,61 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się