Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Dostawa odczynników i jednorazowego sprzętu laboratoryjnego oraz materiałów rtg  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy  
Województwo
ŚWIĘTOKRZYSKIE  
Powiat
kielecki  
Ulica
ul. Spacerowa  
Numer budynku
5  
Data publikacji od
2018-02-02  
Data publikacji do
2018-04-30  
Termin składania ofert
2018-02-14 10:45  
Numer zgłoszenia
EZP-252-2/2018  

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest zakup i dostawa odczynników i jednorazowego sprzętu laboratoryjnego oraz materiałów rtg  opisanych w formularzach asortymentowo-cenowych, które stanowią załączniki do niniejszej SIWZ.

Zamówienie zostało podzielone na  następujące części (pakiety) :

Pakiet  Nr  I – odczynniki do analizatora Konelab 20i

Pakiet  Nr  II – odczynniki i materiały kontrolnego do analizatora hematologiczngo BC-3000Plus Firmy Mindray

Pakiet  Nr  III – odczynniki i materiały kontrolnego do analizatora hematologiczngo  XS-1000i Firmy Sysmex

Pakiet  Nr  IV – immunologiczne testy płytkowe do oznaczenia narkotyków w moczu

Pakiet  Nr  V- odczynniki do koagulologii do aparatu Coag Chrom 3003

Pakiet  Nr  VI – paski  do analizy moczu 10-cio parametrowe do czytnika H-500

Pakiet  Nr  VII – testy

Pakiet  Nr  VIII – jednorazowy sprzęt laboratoryjny

Pakiet  Nr  IX – wywoływacze, utrwalacze i filmy RTG

w części załączniki zamieszczono: ogłoszenie oraz SIWZ wraz z załącznikami

Zniana Treści SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert - zamieszczono w dniu 14.02.2018r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, BZP Nr 500033241-N-2018 - zamieszczono w dniu 14.02.2018r.

Odpowiedzi na pytania

Uaktualniony wzór umowy

Załączniki

  Ogłoszenie nr 513261).pdf 103,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał 1 do SIWZ druk-oferty.doc 70,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał Form cen P 1.doc 129,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał form cen P 2.doc 45,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał Form cen P 3.doc 43 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał Form cen P 4.doc 50 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał Form cen P 5.doc 43 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał Form cen P 6.doc 37,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał Form cen P 7.doc 33 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał Form cen P 8.doc 81 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał Form-cen P 9.doc 42,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. 3do SIWZ ośw...kluczenia.doc 47 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. 4 do SIWZ oś...warunków.doc 47,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał Wzor-umowy P 1-8.pdf 66,23 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał Wzor-umowy P 9.pdf 65,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ.pdf 293,65 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zmiana.pdf 631,82 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie nr 500029956.doc 26 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zmiana-terminu-skla...a-ofert_2.pdf 592,28 KB (pdf) szczegóły pobierz
  BZP_500033241-N-2018-zmiana.pdf 374,97 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Odpowiedzi na pytania.pdf 5,4 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał Wzor-umowy P 1...tualniony.pdf 68,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarcia ofert.pdf 1,16 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Oświadczenie dot. ...tałowych.doc 35 KB (doc) szczegóły pobierz
  Informacja o wyborze oferty.pdf 2,32 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o uz. n...500078075.doc 84,5 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się