Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Sukcesywna dostawa ziemniaków jadalnych do Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy.  
Przedmiot zamówienia
dostawy  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
0,00 PLN  
Ogłaszający
Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy.  
Województwo
ŚWIĘTOKRZYSKIE  
Powiat
kielecki  
Ulica
ul. Spacerowa  
Numer budynku
5  
Data publikacji od
2017-12-14  
Data publikacji do
2018-12-31  
Termin składania ofert
2017-12-22 10:45  
Numer zgłoszenia
EZP-252-22/2017  

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa ziemniaków jadalnych do Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy według asortymentów i ilości określonych w formularzu asortymentowo-cenowym, który stanowi załącznik Nr  2 do SIWZ.

W części załączniki zamieszczono:

1. Ogłoszenie BZP nr 633075-N-2017 - publikacja w dniu 14.12.2017r. 

2. SIWZ - publikacja w dniu 14.12.2017r.

3. SIWZ-zal-1-druk-oferty - publikacja w dniu 14.12.2017r.

4. SIWZ-zal-2-formularz-cenowy - publikacja w dniu 14.12.2017r.

5. SIWZ-zal-3-oświadczenie-wykluczenia - publikacja w dniu 14.12.2017r.

6. SIWZ-zal-4-oświadczenie-spel-warunków - publikacja w dniu 14.12.2017r.

7. SIWZ-zal-5-wzor-umowy - publikacja w dniu 14.12.2017r.

8. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - zamieszczono w dniu 22.12.2017r.

9. Druk oświadczenia o prznależności  lub braku prznależności do grupy kapitałowej - zamieszczono w dniu 22.12.2017r.

10. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - zamieszczono w dniu 11.01.2018r.

11. INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - zamieszczono w dniu 18.01.2018r.

Załączniki

  BZP_633075-N-2017.pdf 89,84 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ.pdf 443,97 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ-zal-1-druk-oferty.doc 63 KB (doc) szczegóły pobierz
  SIWZ-zal-2-form-cenowy.doc 39 KB (doc) szczegóły pobierz
  SIWZ-zal-3-osw-wykluczenia.doc 48,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  SIWZ-zal-4-osw-spel-warunk.doc 49 KB (doc) szczegóły pobierz
  SIWZ-zal-5-wzor-umowy.pdf 52,45 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja-otwarcie...2-12-2017.pdf 775 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja-oswiadcz...2-12-2017.doc 29,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Informacja-o-wyborz...ferty-str.pdf 727,45 KB (pdf) szczegóły pobierz
  BZP_500013687-N-201...dziel-str.pdf 44,95 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się