Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Sukcesywna dostawa ziemniaków jadalnych do Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy.  
Przedmiot zamówienia
dostawy  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
0,00 PLN  
Ogłaszający
Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy.  
Województwo
ŚWIĘTOKRZYSKIE  
Powiat
kielecki  
Ulica
ul. Spacerowa  
Numer budynku
5  
Data publikacji od
2017-12-14  
Data publikacji do
2018-12-31  
Termin składania ofert
2017-12-22 10:45  
Numer zgłoszenia
EZP-252-22/2017  

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa ziemniaków jadalnych do Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy według asortymentów i ilości określonych w formularzu asortymentowo-cenowym, który stanowi załącznik Nr  2 do SIWZ.

W części załączniki zamieszczono:

1. Ogłoszenie BZP nr 633075-N-2017 - publikacja w dniu 14.12.2017r. 

2. SIWZ - publikacja w dniu 14.12.2017r.

3. SIWZ-zal-1-druk-oferty - publikacja w dniu 14.12.2017r.

4. SIWZ-zal-2-formularz-cenowy - publikacja w dniu 14.12.2017r.

5. SIWZ-zal-3-oświadczenie-wykluczenia - publikacja w dniu 14.12.2017r.

6. SIWZ-zal-4-oświadczenie-spel-warunków - publikacja w dniu 14.12.2017r.

7. SIWZ-zal-5-wzor-umowy - publikacja w dniu 14.12.2017r.

8. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - zamieszczono w dniu 22.12.2017r.

9. Druk oświadczenia o prznależności  lub braku prznależności do grupy kapitałowej - zamieszczono w dniu 22.12.2017r.

10. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - zamieszczono w dniu 11.01.2018r.

11. INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - zamieszczono w dniu 18.01.2018r.

Załączniki

  BZP_633075-N-2017.pdf 89,84 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ.pdf 443,97 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ-zal-1-druk-oferty.doc 63 KB (doc) szczegóły pobierz
  SIWZ-zal-2-form-cenowy.doc 39 KB (doc) szczegóły pobierz
  SIWZ-zal-3-osw-wykluczenia.doc 48,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  SIWZ-zal-4-osw-spel-warunk.doc 49 KB (doc) szczegóły pobierz
  SIWZ-zal-5-wzor-umowy.pdf 52,45 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja-otwarcie...2-12-2017.pdf 775 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja-oswiadcz...2-12-2017.doc 29,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Informacja-o-wyborz...ferty-str.pdf 727,45 KB (pdf) szczegóły pobierz
  BZP_500013687-N-201...dziel-str.pdf 44,95 KB (pdf) szczegóły pobierz