Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Dostawa leków, płynów infuzyjnych i utensylii aptecznych  
Przedmiot zamówienia
Dostawa  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy, 26-026 Morawica, ul. Spacerowa 5  
Województwo
ŚWIĘTOKRZYSKIE  
Powiat
kielecki  
Ulica
ul. Spacerowa  
Numer budynku
5  
Data publikacji od
2017-12-08  
Data publikacji do
2018-12-31  
Termin składania ofert
2018-01-18 10:45  
Numer zgłoszenia
EZP-252-20/2017  

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa leków, płynów infuzyjnych i utensylii aptecznych zgodnie z ilościami i parametrami opisanymi w formularzach asortymentowo-cenowych, które stanowią załączniki do SIWZ.

Zamówienie zostało podzielone na 11 pakietów i 53 pozycje.

Załączono 17 załączników

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w D.U UE pod numerem 491429-2017 dnia 8-12-2017

Odpowiedzi na zapytania - publikacja 03-01-2018r

Zmiana terminu - publikacja 03-01-2018r

NOWY Formularz asortymentowo-cenowy PAKIET I publikacja 03-01-2018r

NOWY Formularz asortymentowo-cenowy PAKIET II publikacja 03-01-2018r

NOWY Formularz asortymentowo-cenowy PAKIET IV publikacja 03-01-2018r

NOWY wzór umowy publikacja 03-01-2018r

Odpowiedzi na zapytania - publikacja 11-01-2018r

Otwarcie ofert - publikacja 23-01-2018r

Zestawienie ofert - publikacja 23-01-2018r

Grupa kapitałowa - załącznik do SIWZ - publikacja 23-01-2018r

Unieważnienie postępowania w części dotyczącej pozycji od Nr 1 do Nr 53 - zamieszczono w dniu 26.02.2018r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - zamieszczono w dniu 09.03.2018r.

SPROSTOWANIE INFORMACJI Z DNIA 09.03.2018 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - PAKIET XI Leki - zamieszczono w dniu 13.03.2018r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - publikacja 18-04-2018r

Załączniki

  Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 246,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ 2017-12-08.pdf 20,64 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Umowa 2017-12-08.pdf 2,85 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Form asort-cen POZY...nik Nr 2a.xls 20 KB (xls) szczegóły pobierz
  Form asort-cen PAKIET I-2b.xls 59,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  Form asort-cen PAKIET II-2c.xls 50 KB (xls) szczegóły pobierz
  Form asort-cen PAKIET III-2d.xls 13,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  Form asort-cen PAKIET IV-2e.xls 12 KB (xls) szczegóły pobierz
  Form asort-cen PAKIET V-2f.xls 21 KB (xls) szczegóły pobierz
  Form asort-cen PAKIET VI-2g.doc 74,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Form asort-cen PAKIET VII-2h.xls 11 KB (xls) szczegóły pobierz
  Form asort-cen PAKIET VIII-2i.xls 13 KB (xls) szczegóły pobierz
  Form asort-cen PAKIET IX-2j.xls 16 KB (xls) szczegóły pobierz
  Form asort-cen PAKIET X-2k.xls 19 KB (xls) szczegóły pobierz
  Form asort-cen PAKIET XI-2l.xls 18,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  Odpowiedzi na zapyt...018-01-03.pdf 4,03 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zmiana terminu 2018-01-03.pdf 2,61 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Form asort-cen PAKI... I-2bNOWY.xls 59,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  Form asort-cen PAKI...II-2cNOWY.xls 49,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  Form asort-cen PAKI...IV-2eNOWY.xls 12 KB (xls) szczegóły pobierz
  NOWA-2-Umowa-zał. Nr 4.doc 62,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Oferta-załącznik Nr 1.doc 67,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Nowy- JEDZ- załąc...3 do SIWZ.doc 208,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Odpowiedzi na zapyt...018-01-11.pdf 629,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Otwarcie ofert 2018-01-23.pdf 1,83 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zestawienie ofert 2018-01-23.pdf 3,58 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Grupa kapitałowa-z...znik Nr 6.doc 31 KB (doc) szczegóły pobierz
  UNIEWAZNIENIE-pozycje.pdf 602,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wybor-oferty-STRONA.pdf 1,65 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Wybor-oferty-STRONA...ostowanie.pdf 829,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o udzie...8-04-2018.pdf 161,31 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się