Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Dostawa mleka i przetworów mlecznych.  
Przedmiot zamówienia
dostawy  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
0,00 PLN  
Ogłaszający
Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy, 26-026 Morawica, ul. Spacerowa 5  
Województwo
ŚWIĘTOKRZYSKIE  
Powiat
kielecki  
Ulica
ul. Spacerowa  
Numer budynku
5  
Data publikacji od
2017-11-29  
Data publikacji do
2018-12-31  
Termin składania ofert
2017-12-07 10:45  
Numer zgłoszenia
EZP-252-19/2017  
Cpv
15500000-3 Produkty mleczarskie
 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa mleka i przetworów mlecznych według asortymentów określonych w formularzach asortymentowo-cenowych podzielonych na 2 pakiety: Pakiet nr I – mleko, Pakiet nr II –  przetwory mleczne zgodnie z ilościami  opisanymi w załączniku Nr  2 do SIWZ.

W części załączniki zamieszczono:

1. Ogłoszenie BZP nr 624395 - publikacja w dniu 29.11.2017r. 

2. SIWZ - publikacja w dniu 29.11.2017r.

3. SIWZ-zal-1-druk-oferty - publikacja w dniu 29.11.2017r.

4. SIWZ-zal-2-formularze-cenowe - publikacja w dniu 29.11.2017r.

5. SIWZ-zal-3-oświadczenie-wykluczenia - publikacja w dniu 29.11.2017r.

6. SIWZ-zal-4-oświadczenie-spel-warunków - publikacja w dniu 29.11.2017r.

7. SIWZ-zal-5-wzor-umowy - publikacja w dniu 29.11.2017r.

8. Poprawa omyłki pisarskiej w formularzu asortymentowo-cenowym dotyczącym pakietu Nr II - PRZETWORY MLECZNE w poz. 6 - publikacja w dniu 04.12.2017r.

9. Poprawiony formularz „PAKIET Nr II - PRZETWORY MLECZNE - Formularz asortymentowo-cenowy- potrzeby szacunkowe na 12 miesięcy” - publikacja w dniu 04.12.2017r.

10. Informacje z otwarcia ofert - publikacja w dniu 07.12.2017r.

11. Druk oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - publikacja w dniu 07.12.2017r.

12.INFORMACJA O WYBORZE OFERT - zamieszczono w dniu 20.12.2017r.

13.INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - zamieszczono w dniu 05.01.2018r. 

 

Załączniki

  BZP_624395-N-2017.pdf 92,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ.pdf 425,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ-zal-1-druk-oferty.doc 63,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  SIWZ-zal-2-formularze-cenowe.doc 81,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  SIWZ-zal-3-osw-wykluczenia.doc 46,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  SIWZ-zal-4-osw-spel-warunk.doc 45 KB (doc) szczegóły pobierz
  SIWZ-zal-5-wzor-umowy.pdf 56,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ-sprost-pakiet-II-poz-6.pdf 563,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ-zal-2-II-formu...enow-popr.doc 61,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Informacja-otwarcie-ofert.pdf 821,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja-oswiadcz...a-kapital.doc 28,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Informacja-o-wyborz...ofert_str.pdf 861,03 KB (pdf) szczegóły pobierz
  BZP_500003705-N-2018-udziel.pdf 47,75 KB (pdf) szczegóły pobierz