Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Dostawa mleka i przetworów mlecznych.  
Przedmiot zamówienia
dostawy  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
0,00 PLN  
Ogłaszający
Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy, 26-026 Morawica, ul. Spacerowa 5  
Województwo
ŚWIĘTOKRZYSKIE  
Powiat
kielecki  
Ulica
ul. Spacerowa  
Numer budynku
5  
Data publikacji od
2017-11-29  
Data publikacji do
2019-01-01  
Termin składania ofert
2017-12-07 10:45  
Numer zgłoszenia
EZP-252-19/2017  
Cpv
15500000-3 Produkty mleczarskie
 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa mleka i przetworów mlecznych według asortymentów określonych w formularzach asortymentowo-cenowych podzielonych na 2 pakiety: Pakiet nr I – mleko, Pakiet nr II –  przetwory mleczne zgodnie z ilościami  opisanymi w załączniku Nr  2 do SIWZ.

W części załączniki zamieszczono:

1. Ogłoszenie BZP nr 624395 - publikacja w dniu 29.11.2017r. 

2. SIWZ - publikacja w dniu 29.11.2017r.

3. SIWZ-zal-1-druk-oferty - publikacja w dniu 29.11.2017r.

4. SIWZ-zal-2-formularze-cenowe - publikacja w dniu 29.11.2017r.

5. SIWZ-zal-3-oświadczenie-wykluczenia - publikacja w dniu 29.11.2017r.

6. SIWZ-zal-4-oświadczenie-spel-warunków - publikacja w dniu 29.11.2017r.

7. SIWZ-zal-5-wzor-umowy - publikacja w dniu 29.11.2017r.

8. Poprawa omyłki pisarskiej w formularzu asortymentowo-cenowym dotyczącym pakietu Nr II - PRZETWORY MLECZNE w poz. 6 - publikacja w dniu 04.12.2017r.

9. Poprawiony formularz „PAKIET Nr II - PRZETWORY MLECZNE - Formularz asortymentowo-cenowy- potrzeby szacunkowe na 12 miesięcy” - publikacja w dniu 04.12.2017r.

10. Informacje z otwarcia ofert - publikacja w dniu 07.12.2017r.

11. Druk oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - publikacja w dniu 07.12.2017r.

12.INFORMACJA O WYBORZE OFERT - zamieszczono w dniu 20.12.2017r.

13.INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - zamieszczono w dniu 05.01.2018r. 

 

Załączniki

  BZP_624395-N-2017.pdf 92,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ.pdf 425,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ-zal-1-druk-oferty.doc 63,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  SIWZ-zal-2-formularze-cenowe.doc 81,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  SIWZ-zal-3-osw-wykluczenia.doc 46,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  SIWZ-zal-4-osw-spel-warunk.doc 45 KB (doc) szczegóły pobierz
  SIWZ-zal-5-wzor-umowy.pdf 56,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ-sprost-pakiet-II-poz-6.pdf 563,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ-zal-2-II-formu...enow-popr.doc 61,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Informacja-otwarcie-ofert.pdf 821,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja-oswiadcz...a-kapital.doc 28,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Informacja-o-wyborz...ofert_str.pdf 861,03 KB (pdf) szczegóły pobierz
  BZP_500003705-N-2018-udziel.pdf 47,75 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się