Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Dostawa pieczywa i wyrobów piekarskich  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy  
Województwo
ŚWIĘTOKRZYSKIE  
Powiat
kielecki  
Ulica
ul. Spacerowa  
Numer budynku
5  
Data publikacji od
2017-11-24  
Data publikacji do
2018-02-04  
Termin składania ofert
2017-12-04 10:45  
Numer zgłoszenia
EZP-252-18/2017  

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pieczywa i wyrobów piekarskich według asortymentów określonych w formularzach asortymentowo-cenowych podzielonych na 2 pakiety: Pakiet nr I – pieczywo, Pakiet nr II –  wyroby piekarskie zgodnie z ilościami  opisanymi w załączniku Nr  2 do niniejszej SIWZ.

W części załączniki zamieszczono: ogłoszenie oraz SIWZ wraz z załącznikami

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500003795-N-2018 z dnia 05-01-2018 r.

Załączniki

  Ogłoszenie nr 621583.doc 83 KB (doc) szczegóły pobierz
  SIWZ.pdf 16,82 MB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ-zal-1-druk-oferty.doc 59,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  SIWZ-zal-2-formularze-cenowe.doc 64 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. 3 do SIWZ oś...kluczenia.doc 46,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. 4 do SIWZ oś...warunków.doc 47 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik do SI...zor-umowy.pdf 67,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Oświadczenie dot. ...tałowych.doc 35 KB (doc) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarcia ofert.pdf 787,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o wyborze oferty.pdf 814,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie nr 500003795.doc 44 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się