Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Zakup i dostawa jaj kurzych.  
Przedmiot zamówienia
dostawa  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
0,00 PLN  
Ogłaszający
Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy, 26-026 Morawica, ul. Spacerowa 5  
Województwo
ŚWIĘTOKRZYSKIE  
Powiat
kielecki  
Ulica
ul. Spacerowa  
Numer budynku
5  
Data publikacji od
2017-06-20  
Data publikacji do
2017-12-31  
Termin składania ofert
2017-06-29 10:45  
Numer zgłoszenia
EZP-252-12/2017.  

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa jaj kurzych do Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy - Nr sprawy EZP-252-12/2017.

W części "ZAŁĄCZNIKI" kolejno zamieszczone zostały:

1.  Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod Nr 534590-N-2017 z dnia 20.06.2017r.

2. SIWZ - zamieszczono dnia 20.06.2017r.

3. Druk oferty - zamieszczono dnia 20.06.2017r.

4. Formularz asortymentowo-cenowy - zamieszczono dnia 20.06.2017r.

5. Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia - zamieszczono dnia 20.06.2017r. 

6. Oświadczenie wykonawcy dot. spełnienia warunków - zamieszczono dnia 20.06.2017r. 

7. Wzór umowy - zamieszczono dnia 20.06.2017r.

8. Informacje z otwarcia ofert - zamieszczono w dniu 29.06.2017r.

9. Druk oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - zamieszczono w dniu 29.06.2017r.

10. Informacja o wyborze nakorzystniejszej oferty - zamieszczono w dniu 11.07.2017r.

11. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nr 109230-2017 - publikacja 18.07.2017r.

Załączniki

  BZP_534590-N-2017.pdf 90,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ.pdf 236,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ-zal-1-druk-oferty.doc 60,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  SIWZ-zal-2-form-cenowy.doc 37,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  SIWZ-zal-3-osw-wykluczenia.doc 46 KB (doc) szczegóły pobierz
  SIWZ-zal-4-osw-spel-war.doc 49,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  SIWZ-zal-5-wzor-umowy.pdf 67,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja-otwarcie-ofert.pdf 824,53 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja-oswiadcz...a-kapital.doc 29 KB (doc) szczegóły pobierz
  Informacja-o-wyborz...ferty-str.pdf 781,36 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o udzie...017-07-18.pdf 1,69 MB (pdf) szczegóły pobierz