Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych ze Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy.  
Przedmiot zamówienia
usługa  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
0,00 PLN  
Ogłaszający
Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy, 26-026 Morawica, ul. Spacerowa 5.  
Województwo
ŚWIĘTOKRZYSKIE  
Powiat
kielecki  
Ulica
ul. Spacerowa  
Numer budynku
5  
Data publikacji od
2017-04-28  
Data publikacji do
2017-12-31  
Termin składania ofert
2017-05-08 10:45  
Numer zgłoszenia
EZP-252-10/2017.  

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych ze Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy - Nr sprawy EZP-252-10/2017.

W części "ZAŁĄCZNIKI" kolejno zamieszczone zostały:

1.  Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod Nr 76513-2017 z dnia 28.04.2017r.

2.  SIWZ - zamieszczono dnia 28.04.2017r.

3.  Druk oferty - zamieszczono dnia 28.04.2017r.

4. Formularz asortymentowo-cenowy - zamieszczono dnia 28.04.2017r.

5. Oświadczenie wykonawcy dot. spełnienia warunków - zamieszczono dnia 28.04.2017r. 

6. Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia - zamieszczono dnia 28.04.2017r. 

7. Wzór umowy - zamieszczono dnia 28.04.2017r.

Informacja z otwarcia ofert - publikacja 08.05.2017r.

Informacja o grupie kapitałowej - publikacja 08.05.2017r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - zamieszczono w dniu 22.05.2017r.

Załączniki

  BZP_76513-2017.pdf 96,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ.pdf 17,34 MB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ-zal-1-form-oferty.doc 65,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  SIWZ-zal-2-form-cenowy.doc 45 KB (doc) szczegóły pobierz
  SIWZ-zal-3-osw-spel-war.doc 49 KB (doc) szczegóły pobierz
  SIWZ-zal-4-osw-wykl.doc 57 KB (doc) szczegóły pobierz
  SIWZ-zal-5-wzor-umowy.pdf 68,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Otwarcie ofert 2017-05-08.pdf 758,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja-oswiadcz...a-kapital.doc 28,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  informacja-o-wyborze_str.pdf 662,08 KB (pdf) szczegóły pobierz