Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Zakup i dostawa artykułów biurowych i papierniczych.  
Przedmiot zamówienia
dostawa  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
0,00 PLN  
Ogłaszający
Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy, 26-026 Morawica, ul. Spacerowa 5  
Województwo
ŚWIĘTOKRZYSKIE  
Powiat
kielecki  
Ulica
ul. Spacerowa  
Numer budynku
5  
Data publikacji od
2017-03-24  
Data publikacji do
2017-12-31  
Termin składania ofert
2017-04-03 10:45  
Numer zgłoszenia
EZP-252-6/2017  
Cpv
30192000-1 Wyroby biurowe
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa artykułów biurowych i papierniczych Nr sprawy EZP-252-6/2017  dla Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy.

W części "ZAŁĄCZNIKI" kolejno zamieszczone zostały:

1.  Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod Nr 50841-2017 z dnia 24.03.2017r.

2.  SIWZ - zamieszczono dnia 24.03.2017r.

3.  Druk oferty - zamieszczono dnia 24.03.2017r.

4. Formularz asortymentowo-cenowy - zamieszczono dnia 24.03.2017r.

5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zamieszczono dnia 24.03.2017r. 

6. Oświadczenie wykonawcy dot. spełnienia warunków - zamieszczono dnia 24.03.2017r. 

7. Wzór umowy - zamieszczono dnia 24.03.2017r.

8. Informacja z otwarcia ofert - zamieszczono w dniu 03.04.2017r.

9. Druk listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej - zamieszczono w dniu

   03.04.2017r.

10. Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert - zamieszczono w dniu 13.04.2017.

11. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - zamieszczono w dniu 21.04.2017r.

Załączniki

  BZP_50841-2017.pdf 92,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ.pdf 270,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ-zal-1_druk-oferty.doc 65,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  SIWZ-zal-2_form-cenowy.doc 248 KB (doc) szczegóły pobierz
  SIWZ-zal-3_oswiad-p...kluczenia.doc 60 KB (doc) szczegóły pobierz
  SIWZ-zal-4_spelnien...-warunkow.doc 50 KB (doc) szczegóły pobierz
  SIWZ-zal-5_wzor-umowy.pdf 47,93 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja-otwarcie...3-04-2017.pdf 749,33 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja-oswiadcz...3-04-2017.doc 28 KB (doc) szczegóły pobierz
  informacja-o-wyborze_str.pdf 707,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  BZP_70846-2017-udziel.pdf 53,09 KB (pdf) szczegóły pobierz