Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Wykonanie drogi pożarowej do budynków w Kielcach przy ul. Kusocińskiego 59.  
Przedmiot zamówienia
roboty budowlane  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
2.500,00 PLN  
Ogłaszający
Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy  
Województwo
ŚWIĘTOKRZYSKIE  
Powiat
kielecki  
Ulica
ul. Spacerowa  
Numer budynku
5  
Data publikacji od
2017-02-08  
Data publikacji do
2017-12-31  
Termin składania ofert
2017-02-24 10:45  
Numer zgłoszenia
EZP-252-2/2017  

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest wykonanie drogi pożarowej do budynków w Kielcach przy ul. Kusocińskiego 59 - Nr sprawy EZP-252-2/2017.

W części "ZAŁĄCZNIKI" kolejno zamieszczone zostały:

1. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod Nr 22127-2017 z dnia 08.02.2017 r.

2. SIWZ zamieszczono dnia 08.02.2017 r.

3. Dokumentacja budowlana w skład, której wchodzą niżej wymienione projekty i opracowania:

- Projekt budowlany drogi pożarowej do budynków w Kielcach przy ul. Kusocińskiego 59 - zamieszczono 08.02.2017r.;

 - Projekt budowlany drogi pożarowej do budynków w Kielcach przy ul. Kusocińskiego 59 -   oświetlenie uliczne - zamieszczono 08.02.2017r.;

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych drogi pożarowej do budynków w Kielcach przy ul. Kusocińskiego 59 - zamieszczono 08.02.2017r.;

- Specyfikacja techniczna - instalacje elektryczne zewnętrzne - zamieszczono 08.02.2017r.;

- Przedmiar robót drogi pożarowej do budynków w Kielcach przy ul. Kusocińskiego 59 - zamieszczono 0802.2017r..

3. Formularz oferty - zamieszczono dnia 08.02.2017 r.

4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zamieszczono dnia 08.02.2017 r. 

6. Oświadczenie wykonawcy dot. spełnienia warunków - zamieszczono dnia 08.02.2017 r. 

7. Wzór umowy - zamieszczono dnia 08.02.2017 r.

8. ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW - zamieszczono w dniu 20.02.2017r.

9. Informacje z otwarcia ofert - zamieszczono w dniu 27.02.2017r.

10. Druk ośiadczenia o prznależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

     - zamieszczono w dniu 27.02.2017r.

11. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - zamieszczono w dniu            

     21.03.2017r.

12. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - zamieszczono w dniku 29.03.2017r.

Załączniki

  BZP_22127-2017-str.pdf 104,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ.pdf 461,1 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ-zal-1_1-1-proj-bud.pdf 6,61 MB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ-zal-1_1-2-proj-bud.pdf 4,15 MB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ-zal-1_1-3-proj-bud.pdf 1,78 MB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ-zal-1_2-1-proj-bud.pdf 1,6 MB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ-zal-1_2-2-proj-bud.pdf 945,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ-zal-1_3-STWiOR.pdf 605,32 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ-zal-1_4-STWiOR.pdf 1,87 MB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ-zal-1_5-przedm-robot.pdf 1,3 MB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ-zal-2-druk-oferty.doc 81,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  SIWZ-zal-3-osw-wykl.doc 53,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  SIWZ-zal-4-osw-spel-war.doc 48,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  SIWZ-zal-5-wzor-umowy.pdf 122,91 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PYTANIA-ODPOWIEDZI_...0-02-2017.pdf 2,11 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja-otwarcie...7-02-2017.pdf 829,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja-oswiadcz...7-02-2017.doc 28 KB (doc) szczegóły pobierz
  informacja-o-wyborze_str.pdf 787,22 KB (pdf) szczegóły pobierz
  BZP_53623-2017-udziel.pdf 2,21 MB (pdf) szczegóły pobierz